FAQ

Maskinstyrning´ är ett generellt begrepp som beskriver alla komponenter tillsammans. Maskinstyrning inkluderar integration av positioneringsverktyg på en maskin och kan därmed bedöma maskinens position på jorden, därefter jämförs positionen med den önskade terrängen med hjälp av GPS-antenner.

Unicontrol3D hjälper till att öka arbetstillfredsställelsen genom att minska extra arbete pga. oprecisa mätningar och genom att ge din maskinoperatör mer självständighet och ansvar. Med hjälp av ett maskinstyrningssystem kan du öka produktiviteten upp till 100% och minska ytterligare kostnad för personal genom att spara en yrkesarbetare. Därutöver hjälper Unicontrol 3D med kvalitetssäkring av hela grävprocessen med hjälp av Unicontrol Cloud-lösning som ingår utan extra kostnad.

Det kommer ta dig 20-30 min att lära känna systemet och sedan är du redo att börja  gräva. Vi har också erfarenhet med att lära upp online via fjärrsupport. 

Redan nu kan du kika igenom vår QuickGuide.

Du kan skicka byggfiler från kontoret till maskinen i fältet. 

  • Uppdatera filerna på alla grävmaskiner med ett enkelt klick. 
  • Vi kan hjälpa dig via fjärrsupport och fixa utmaningar på plats. 
  • Utföra fotodokumentation. 
  • En papperslös byggarbetsplats. 

Vår cloud-lösning bidrar också med kvalitetssäkring av din arbetsprocess.

Unicontrol3D är den enda på marknaden som har stöd för både kompakta och stora grävmaskiner.